Saturday, May 17, 2008

Sikap Ghuluw (Melampau) Di Dalam Bermadzhab

Bismillahhirrahmanirrahim

Pesanan al-Imam As-Syafi’i rahimahullah (204H):

كل مسألة تكلَّمْت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.


Setiap perkara yang aku telah perkatakannya, sedangkan ada riwayat yang sahih di sisi ulama hadith daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menyanggahi apa yang aku ucapkan, maka aku menarik balik ucapanku semasa hidupku dan selepas mati.
[Diriwayatkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘Ilam al-Muwaqqi‘iin
(إعلام الموقّعين), jld. 2, m.s. 266.]

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...