Thursday, May 01, 2008

Berkatkah Ilmu Kita?

Bismillahhirrahmanirrahim

Renugkanla kata-kata seoarang tokoh ulama ini, iaitu Syaikh Muhammad Salih al-Uthaimin Rahimahullah.

Anda akan mendapati sebahagian manusia telah dikurniakan oleh Allah ilmu yang luas, namun masih kelihatan seperti orang yang 'buta huruf', tidak nampak pengaruh ilmu itu pada dirinya, tidak juga di dalam ibadah-ibadahnya, tidak di dalam akhlaknya, tidak di dalam perilakunya, dan tidak pula di dalam pergaulannya diantara sesama manusia. Terkadang ia menyalah gunakan ilmu tersebut untuk lebih membanggakan diri di hadapan hamba-hamba Allah, merasa tinggi dan merendahkan mereka. Dia tidak menyedari bahawasanya yang telah mengurniakan ilmu kepadanya adalah Allah 'Azzawajalla, dan sungguh jika Allah berkehendak, nescaya akan menjadikannnya seperti layaknya orang yang jahil.

Anda akan mendapati, bahawa Allah telah mengurniakan kepadanya ilmu, akan tetapi manusia tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, baik melalui pengajaran, pengarahan atau nasihat, dan tidak juga melalui tulisan. Bahkan ilmunya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Allah tidak memberkahinya di dalam ilmu itu, dan tidak diragukan lagi, ini bererti hilangnya kurnia yang besar. Padahal ilmu itu merupakan pemberian Allah Subhanahuwata'ala yang paling membawa berkat bagi seorang hamba, sebab ilmu itu jika engkau ajarkan kepada orang lain dan engkau sebarkan di tengah masyarakat, maka engkau akan mendapatkan pahala atas itu semua dari beberapa sisi, iaitu:

1) Bahawa dengan menyebarkan ilmu yang Anda miliki bererti Anda telah menyebarkan agama Allah 'Azzawajalla, sehingga Anda termasuk dari para mujahidin. Seorang Muslim yang berjihad di jalan Allah, dia telah menakluk negeri demi negeri hingga tersebarlah agama Allah di wilayah itu. Adapun Anda adalah pembuka hati-hati yang tertutup melalui ilmu Anda tersebut, sehingga syari'at Allah 'Azzawajalla menyebar luas.

2) Di antara keberkatan dari penyebaran ilmu dan pengajarannya adalah bahawa dalam penyebaran ilmu tersirat penjagaan terhadap syaria'at Allah dan perlindungan terhadapnya. Tanpa ditunjang dengan ilmu, maka syari'atnya ini tidak akan terjaga, syari'at ini terjaga dengan perantaraan mereka yang Allah kurniakan petunjuk berupa ilmu yang bermanfat. Apabila Anda telah menyebarkan ilmu itu, dan masyarakatpun mudah mengambil manfaat darinya, maka penjagaan terhadap syria'at Allah dan pemeliharaannya akan terlaksana (dengan baik).

3) Dengan menyebarkan ilmu bererti Anda berbuat baik kepada orang yang telah Anda ajari (ilmu). Sebab Anda telah menjadikannya mengerti terhadap agama. Apabila orang itu beribadat kepada Allah dgn bashirah (ilmu yg benar), maka Anda akan mendapat pahala seperti pahala yang dia dapat. Kerana Andalah yang telah menunjukkannya kepada kebaikkan itu, sedangkan orang yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka ia seperti pelakunya. Jadi ilmu yg disebarluaskan merupakan kebaikkan dan keberkatan bagi penyebar dan penerimanya.

4) Sesungguhnya dengan menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, seseorang akan bertambah ilmunya. Ilmu seseorang akan bertambah dengan diajarkan orang lain, sebab ia akan mengingat kembali apa yg telah dihafalnya dan ia merupakan pembuka bagi ilmu yang belum dihafal. Betapa banyak manfaat yang diperoleh seorang 'alim(guru) dari para muridnya, mereka terkadang datang mengemukakan makna-makna yang tidak pernah terlintas di dalam benaknya, sehingga ia dapat mengambil manfaat daripada muridnya. Padahal dia adalah pengajar mereka dan ini merupakan suatu kenyataan.

Oleh kerana itu, selayaknya bagi para pengajar, bila ia mengambil manfaat dari muridnya, dan muridnya menemukan ilmu, hendaklah ia selalu memotivasikan murid tersebut, dan mengucapkan ribuan terima kasih kepadanya. Jangan seperti anggapan sebahagian orang bahawawsanya jika seorang murid telah menemukan dan menjelaskan ilmu yang belum diketahuinya, seorang guru merasa tersinggung sambil mengatakan:" Ini anak hingusan yang mengajar orang dewasa," sehingga dia(murid) tersinggung dan berusaha menghindarkan dirinya unutuk berdiskusi dengannya. Dia khuatir anak itu akan menyebabkannya ke dalam masalah yang belum diketahui. Ini merupakan sikap yang bersumberkan dari keterbatasan ilmu dan akalnya.

Sebab apabila Allah telah menganugerahkan kepada Anda muid-murid yang mengingatkan persoalan yang Anda lupa, dan merekapun membukakan untuk Anda ilmu yang belum Anda ketahui, maka hal itu merupakan sebahagian daripada nikmat Allah. Dan inilah buah daripada penyebaran ilmu yang akan terus bertambah jika Anda mengajarkannya. Sebagaimana ungkapan seorang yg membandingkan antara ilmu dan harta, ia berkata mengenai ilmu:

(ilmu) akan bertambah denagn banyak mengajarkannya,

dan akan berkurang jika engkau menahannya lalu mengekangnya.

Jika engkau mengekang ilmu itu, maka ia tidak akan berkembang. Dan jika ia engkau tahan, maka ia akan berkurang, yakni engkau bakal melupakannya. Akan tetapi, jika engkau menyebarkannya ia senantiasa akan bertambah.

Sepatutnya bagi seseorang dalam menyebarkan ilmu agar menerapkan sikap hikmah (bijaksana)dalam mengajar, dengan menyampaikan kepada murid-muridnya masalah-masalah yang sesuai dengan kadar kemampuan akal fikiran dan tidak membebabani mereka dengan permasalahan yang sekiranya memberatkan. Bahkan mendidik mereka dengan ilmu setahap demi setahap.

Oleh kerana itu, ada sebahagian orang yang memberikan definisi tentang seorang 'alim yang rabbani (memiliki jiwa pendidik), iaitu seorang 'alim yg mengajarkan kepada manusia dimulai dari ilmu-ilmu yang ringan sebelum menginjak ke yang lebih sulit dan kompleks. Kita semua mengetahui bahawa suatu bangunan tidak akan berdiri teguh begitu sahaja dengan megahnya di atas bumi, tetapi bangunan itu dibangun oleh ahlinya secara bertahap hingga bangunan tersebut sempurna. Begitu halnya dengan seorang pengajar, selayaknya ia memperhatikan kemampuan berfikir para anak didiknya sehingga dia hanya menyampaikan kepada anak didiknya ilmu yang mampu mereka terima dengan akal mereka. Oleh kerana itu manusia diperintahkan supaya berbicara dengan orang lain sesuai dengan pemahaman lawan bicaranya.

Ibnu Mas'ud Radiallahhu'anh berkata: "Sungguh tidaklah kamu berbicara dengan sekelompok masyarakat dengan sesuatu pembahasan yg tidak mampu mereka cerna, kecuali hal itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka (kesalahfahaman)."

Demikian pula, hendaklah seorang pengajar mencurahkan perhatian terhadap pokok-pokok dan kaedah-kaedah agamanya (ilmu ushul dan alat), sebab keduanya itu merupakan fondasi sesuatu ilmu.

Para ulama mengatakan:"Barang siapa yang tidak mendapatkan pokok-pokok sesuatu ilmu (ilmu usul), maka ia akan jauh dari keberhasilan, yakni tidak akan sampai pada tujuan akhirnya. Maka seorang pendidik dianjurkan supaya mengajarkan kepada murid-muridnya pokok-pokok dan kaedah-kaedah ilmu yang darinya akan muncul masalah-masalah yang bersifat furu'iyyah (cabang). Sebab orang yang mempelajari ilmu dari permasalahan yang bersifat cabang, nescaya dia tidak dapat memberikan jawapan yang benar bila dihadapkan kepada sesuatu permasalahan yang pelik untuk diketahui hukumnya, kerana tidak memiliki dasar.


Sumber: Syarah Doa Qunut Syaikh Muhamad Shalih al-Uthaimin. (m/s 28-35)
Pustaka Imam Asy-Syafi'i

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...