Wednesday, November 19, 2008

Bagaimana Menggerakkan Jari Telunjuk Ketika Tasyahud?


Syaikh al-Muhaddits Abu Ishaq al-Huwaini

Intisari video :

Syaikh al-Muhaddits Abu Ishaq al-Huwaini hafizhahullahu menjelaskan
tentang sifat tahrikul ishba' (menggerakkan jari telunjuk). Beliau
menceritakan bahwa pada suatu hari Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini sholat
di samping syaikh al-Albani rahimahullahu dan Syaikh Abu Ishaq
menggerakkan jari telunjuknya naik dan turun. Selesai sholat, Syaikh
al-Albani bertanya : "apakah anda pernah membaca suatu riwayat yang
menjelaskan tentang gerakan telunjuk seperti itu (naik dan turun)?".
Syaikh Abu Ishaq menjawab yang intinya beliau membacanya dan
mengetahuinya dari buku Syaikh al-Albani (Sifat Sholat an-Nabi).
Lantas Syaikh Abu Ishaq menceritakan, bahwa Syaikh al-Albani
menyatakan bahwa apa yang dilakukan Syaikh Abu Ishaq bukanlah tahrik
(menggerakkan) , namun itu adalah al-Khofdh war Raf'u (menurunkan dan
menaikkan). Sifat Tahrik yang benar, kata Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini
sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh al-Albani adalah, mengarahkan jari
telunjuk ke arah kiblat, kemudian menggerak-gerakkann ya secara ringan
pada tempatnya (yaitu tidak menaik-turunkannya) sebagaimana tampak
pada gambar video di atas. Demikianlah sifat menggerakkan jari
telunjuk sebagaimana yang dilihat Syaikh Abu Ishaq dari guru beliau,
Syaikh al-Albani rahimahullahu.

Allohu a'lam.


Sumber: abusalma.wordpress.com/2008/11/18/video-sifat-gerakan-telunjuk-ketika-tasyahhud

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...