Sunday, June 05, 2011

Nasihat Ilmuwan Rabbani

Imam Abu Bakar al-Ajurri berkata:

Jika ada yang berkata: “Apabila seseorang telah diberi ilmu oleh Allah
Azza wa Jalla lalu seseorang datang kepadanya bertanyakan tentang agama
ini, orang itu membantah dan mendebatnya. Bagaimana pendapat anda,
bolehkah ia mendebat orang itu sampai ditegakkan hujah dan dibantah
ucapannya?”Katakan kepadanya:“Inilah yang dilarang kita melakukannya dan inilah
yang telah diperingatkan oleh para imam kaum Muslimin yang terdahulu.”
Oleh sebab itu jika ada yang berkata: “Lalu apa yang perlu kita perbuat?”Katakan kepadanya: “Jika ia bertanya kepadamu dengan pertanyaan untuk
mencari petunjuk kepada jalan yang hak tanpa ingin berdebat, maka
tunjukkanlah dia dengan tuntunan yang berisi keterangan ilmu dari
al-Qur’an dan al-Sunnah serta pendapat para sahabat dan para imam kaum
Muslimin. Adapun jika ia ingin berdebat denganmu dan ia membantahmu,
maka inilah yang tidak disukai ulama untukmu maka jangan kamu berdialog
dengannya dan berhati-hatilah terhadapnya dalam agamamu.”


Kemudian jika ada yang berkata: “Apakah kami biarkan mereka berbicara dengan kebatilan dan kami berdiam diri dari mereka?”

Katakan kepadanya: “Diamnya kamu dari mereka (tidak mempedulikan
mereka), menyingkirnya kamu dari mereka jauh lebih menyakitkan bagi
mereka daripada kamu berdiskusi dengan mereka, demikianlah yang
dikatakan oleh para Salafus Soleh.”http://al-fikrah.net/Forums/viewtopic/t=10947.html

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...