Thursday, December 03, 2009

Percaya!? Tetapi...


...Bismillahhirrahmanirrahim...


Aku baru pulang dari Gombak, Selangor. 2 hari aku berada di sana, sekadar mencari ketenangan JIWA di samping sahabat yang banyak menceritakan perihal Iman, dalam masa yang sama suasana yang dapat menggerakkan aku untuk beramal dengan amalan yang soleh, Alhamdulillah(segala puji hanya bagi Allah).

Sedang aku duduk-duduk di meja tulis sahabat aku, sambil mata meliar melihat buku-buku berkaitan Islam tersusun menegak di hadapan, tertarik aku dengan sebuah buku yang berjudul Iman&Amal Soleh oleh Prof. Dr. HAMKA, terbitan Darul Nu'man.

Antara isi tulisan HAMKA yang menarik perhatian aku pada awal muka surat pertama;

"AMANTU BILLAH!

Sekarang saya telah percaya kepada Allah. Ertinya sekarang saya telah mengenal siapa Allah, kenal dan yakin. Inilah IMAN.

Wa Aslamtu Lahu!

Sekarang saya telah menyerah kepadaNya. Menyerah dengan sebulat hati. Ertinya segala perintah dan hukumNya aku turuti, suruhanNya aku kerjakan, laranganNya aku hentikan, dengan segenap kerelaan. Inilah Islam!"

Tersentak aku dengan ayatnya itu, benar! Aku percaya kepada Allah, mengenaliNya melalui Al-Quran dan hadis yang sahih dan yakin akanNya TETAPI mengapa aku tidak menyerah dengan sebulat hati!? Masih ingin melakukan perkara yang dilarangnya!? Masih ingin bermalas-malasan dengan suruhannya!?


Kata beliau lagi:

"Maka Iman dan Islam, percaya dan menyerah adalah dua kalimat yang tidak bercerai selama-lamanya. Tidaklah cukup percaya sahaja, padahal tidak menyerah. Dan menyerah tidaklah sempurna kalau tidak dari kepercayaan.

Bukti kita percaya kepadaNya, tentulah kita ikut perintah-perintahNya. Dan kita mengikut perintah adalah kerana percaya. Kesimpulan daripada keduanya ini, kepercayaan dan ketundukan itulah dia agama! "Aku terlarut dalam lautan fikiran dengan kata2nya itu, selama ini mengapa masih ada perintahNya yang kadang kala aku lakukan, kadang kala aku tinggalkan? Kau kata kau percaya! Tetapi mengapa masih melakukan apa yang dilarangnya!?


Sambungnya lagi;

Mengakui diri beriman padahal tidak mengikut perintah, belumlah bernama MUKMIN:

Terjemahannya: Dan mereka berkata, kami percaya kepada Allah dan RasulNya dan taat. Kemudian itu berpalinglah satu golongan daripada mereka. Dan mereka yang berpaling itu tidaklah orang yang beriman (Surah An-Nur, ayat 47)


....Sunnah ialah perjalanan, jalan yang lurus yang akan di tempuh, yang telah didahului oleh Nabi dan kita ikuti dari belakang atau tradisi Nabi Salallahhu'alaihiwassalam!

Mengaku saja percaya kepada Tuhan, padahal tidak mengikut perintah atau tidak menjalankan isi al-Quran atau TIDAK MENURUTI Sunnah Nabi. Kalau kita fikirkan mendalam, bukanlah iman lagi dan halusnya, bukanlah Islam.

Mengaku percaya kepada Tuhan! Apakah keberatan mengerjakan perintahNya? Mengakui percaya kepada Tuhan! Apakah keberatan menghentikan laranganNya?

Mengaku DIRI SEORANG ISLAM, padahal tidak mengerjakan solat 5 waktu? Cubalah FIKIRkan benarkah pengakuan itu? Mengaku diri seorang Islam, padahal enggan mengeluarkan zakat hartanya? Sebab apa? Apakah lantaran merasa bahawa harta itu bukan pemberian Tuhan? Mengaku diri seorang Islam, padahal enggan melakukan puasa bulan Ramadhan. Apakah sebabnya? Bukankah ini lantaran pengakuan itu belum bulat!? Lain di mulut lain di hati!?

Ini adalah alamat bahawa pengakuan belum betul, kepercayaan belum duduk. Ertinya Iman belum ada! Kalau Iman belum ada nescaya Islam pun belum ada!

Cubalah tanya hati sendiri! Apakah beratnya mengerjakan perintah?

Ada orang menjawab: "Asal hatiku sudah percaya dan budiku sesama makhluk sudah baik, beribadat dan beramal tidak perlu lagi!"

Mendengar jawapan ini sudahlah bertambah nyata bahawa Iman dan Islamnya belum ada! Sebab Islam bukanlah semata-mata kepercayaan dan pengakuan.

Menjadi orang Kristianpun adalah hati baik. Menjadi orang Yahudipun adalah hati baik. Demikian juga menjadi orang Buddha. Adapun setiap agama itu ada caranya sendiri. Kalau mengakui hati baik, padahal keberatan mengerjakan perintah agama, tandanya hati tidak baik!

Ada pula yang menjawab, bahawasanya beribadat kepada Tuhan itu bukanlah solat dan puasa saja, asal kita menolong sesama manusia, asal kita berjuang menegakkan cita-cita Islam. Sudah cukup kita menjadi Islam.

Alangkah ganjilnya jawapan ini! Ini adalah alamat bahawa Islam hanya dikenal pada kulitnya saja.Itulah antara kata-kata beliau yang begitu memukul jiwa dan iman ku. Perhatikanlah sejauh manakah diri kita dalam beriman dengan Islam.

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...