Saturday, December 13, 2008

Bagaimana Keadaan Keluarga Kita?

Bagi mereka yang berkobar-kobar jiwa dakwahnya, seringkali kita 'ter'lupa, susah payah kita berdakwah pada rakan-rakan dan masyarakat tetapi keluarga sendiri diabaikan. Kadangkala diabaikan dan lebih dari itu sampai ada perasaan membenci.

Utamakan keluarga bila bersama mereka. Gunakan masa yang ada untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka, paling tidak tunjukkan akhlak yg baik.

Pengalaman yang lepas mengajar aku untuk menghormati mereka, ibu bapa, adik-adik dan sanak saudara.

Lupakah kita, Rasulullah sallallah hu 'alaihiwassalam, berdakwah pada keluarganya dahulu,
kemudian kepada masyarakat, dan seluruh umat manusia.


Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (66-At-Tahrim ayat 6)

No comments:

Post a Comment

Biarlah dgn berilmiah...